حجامہ ربیع الاول 1437 دسمبر/ جنوری

Sunnah Dates for Rabi ul Awwal 1437 – December 2015 / January 2016

Sessions 17th 19th 21st
First 6:15 – 9:00 pm 28th Dec Mon 30th Dec Wed 1st Jan Fri
Second 11:00 am – 1:00 pm 29th Dec Tue 31st Dec Thu 2nd Jan Sat
Third 3:30 – 5:40 pm 29th Dec Tue 31st Dec Thu 2nd Jan Sat

Book your appointment Now

Email: [email protected]

Phone: +92 21 3534 7700